o firmie

Pomysł zajęcia się analizą rynku reklamy internetowej narodził się w wyniku wspólnej pasji i połączenia zainteresowań grupy przyjaciół. Dynamiczny rozwój oraz nieustanny wzrost znaczenia Internetu, skłoniły nas do dyskusji na temat efektywności, kosztów i zasięgu kampanii reklamowych realizowanych za pomocą tego medium.

Odpowiedzi na rodzące się pytania bezskutecznie poszukiwaliśmy zarówno w dostępnych danych jak i analizach opisujących ten fenomen. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy, że większość frapujących nas problemów nie była dotychczas rozważana, i nikt nie udzielił odpowiedzi, na rodzące w trakcie dyskusji, wątpliwości. Chęć znalezienia odpowiedzi na te niezwykle istotne, zarówno dla nas jak i innych, obecnych w Internecie organizacji, pytania stała się kamieniem węgielnym Akond Media.

Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i wiarygodnych danych dotyczących realizowanych w Internecie kampanii reklamowych. Wierzymy, że dzięki współpracy z Akond Media nasi Klienci zyskają precyzyjną i kompleksową wiedzę, będącą podstawą do kontroli i optymalizacji działań na rynku reklamy internetowej.